ترکیه - استانبول - شهزاده باشی



امکانات اتاق

تلفن حمام سشوار ماهواره - تلویزیون مینی بار
همین الان

تور خودتو بساز