ترکیه - استانبول - تکسیم

امکانات هتل

تلویزیون


امکانات اتاق

تلفن تلفن حمام حمام خط ویژه اورژانس خط ویژه اورژانس سشوار سشوار ماهواره - تلویزیون ماهواره - تلویزیون مینی بار مینی بار
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

GOLDEN AGE 1

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND HAYATT

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE ELYSIUM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز