ترکیه - استانبول - تکسیم

امکانات هتل

تلویزیون


امکانات اتاق

تلفن تلفن حمام حمام خط ویژه اورژانس خط ویژه اورژانس سشوار سشوار ماهواره - تلویزیون ماهواره - تلویزیون مینی بار مینی بار
همین الان

تور خودتو بساز