ترکیه - استانبول - تکسیمامکانات اتاق

اتو و میز اتو تلفن چای ساز حمام خط ویژه اورژانس سشوار ماهواره - تلویزیون مینی بار یخچال
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

RADISSON BLU ŞIŞLI

ترکیه - استانبول - شیشلی

جزئیات بیشتر
THE ELYSIUM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

GOLDEN AGE 1

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
LARES PARK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE ELYSIUM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز