ترکیه - استانبول - تکسیم

امکانات هتل

استخر سرپوشیده تلویزیون جکوزی


امکانات اتاق

تلفن حمام سشوار ماهواره - تلویزیون مینی بار
هتل های مرتبط

هتل های هم کیفیت

GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
هتل های مرتبط

هتل های هم منطقه

GOLDEN AGE 1

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND OZTANIK

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
GRAND HAYATT

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
THE ELYSIUM

ترکیه - استانبول - تکسیم

جزئیات بیشتر
همین الان

تور خودتو بساز